Teisės aktai

Čia galite susipažinti su Lietuvos gamtinių dujų sektorių reguliuojančiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas

Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašas

Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas

Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas

Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklės

Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašas

Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės

AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklės

Naudojimosi AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklės