Dokumentai perkančiosioms organizacijoms

Čia pateikiamos gerosios praktikos dokumentai (jų formos) nebuitiniams vartotojams (perkančiosioms organizacijoms), įsigyjant gamtines dujas atviro konkurso ar mažos vertės pirkimo būdu:

Čia pateikiamos gerosios praktikos  dokumentų formos nebuitiniams vartotojams (perkančiosioms organizacijoms), įsigyjant gamtines dujas apklausos būdu:

 

Su standartiniais pirkimo dokumentais Jūs galite susipažinti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, ginčų sprendimo tvarką ir kt.