Pirkimai

Viešųjų pirkimų procedūras „Lietuvos dujų tiekimui“ vykdo bendrovė „Verslo aptarnavimo centras“.

„Lietuvos dujų tiekimas“ savo tinklapyje skelbia visų pirkimų, išskyrus mažos vertės pirkimus, techninių specifikacijų projektus, pirkimų procedūrų ataskaitas ir informaciją apie vykdomus pirkimus. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) informacija apie bendrovės viešuosius pirkimus skelbiama „Verslo aptarnavimo centro“ vardu.

Aktualūs dokumentai ir nuorodos
Informacija apie kitus pirkimus ir konkursus

2016 m. liepos 19 d. UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ komercinio pirkimo būdu vykdo Bendrųjų finansavimo paslaugų bendradarbiavimo sutarčių pasirašymo, siūlant tikslinės paskolos (vartojimo kredito) paslaugas, pirkimą. Pirkimą vykdyti įgaliota organizacija – UAB “Verslo aptarnavimo centras”. Pasiūlymų pateikimo terminas - 2016 m. liepos 26 d. 10.00 val. imtinai

Kvietimas teikti pasiūlymą