Parama

Aktualu. „Lietuvos energijos” valdyba, dar labiau stiprindama skaidrumo principo įgyvendinimą grupės įmonėse, priėmė sprendimą nuo 2018 m. nebeskirti paramos ir inicijuoti „Lietuvos energijos” paramos fondo veiklos nutraukimą. Daugiau informacijos rasite šiame „Lietuvos energijos“ paramos fondo puslapyje.

„Lietuvos dujų tiekimo“ ir kitų „Lietuvos energijos“ grupės įmonių parama teikiama koordinuotai per Lietuvos energijos paramos fondą.

„Lietuvos energijos“ akcininko sprendimu, paramos fondo biudžetą gali sudaryti visų grupės įmonių įnašai, siekiantys iki 1 procento konsoliduotojo įmonės grynojo pelno, įvertinto eliminuojant netipinės veiklos rezultatą.

2016 metais „Lietuvos dujų tiekimo“ įnašas į „Lietuvos energijos“ paramos fondą sudarė 58 tūkst. eurų.

Paramos fondas paramą teikia pagal patvirtiną paramos valdymo politiką ir taisykles, kuriose numatyta, kad parama skirstoma vieną kartą per metus, be to, paraiška turi būti pateikta paramos fondo nurodytos formos.

Visą su paramos fondu susijusią informaciją galite rasti šiame „Lietuvos energijos“ paramos fondo tinklalapyje.

Parama neskiriama ir negali būti naudojama politinėms partijoms ar kampanijoms finansuoti, ekstremaliam sportui.